Настенные панно "Фреска" в багете. Формат фрески А4.